pomnik w Starym Berezowie

Dnia 30 września 2020 r. o godz. 18:00 miało miejsce podsumowanie realizacji projektu „Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie” finalizujące rzeczową realizację przedsięwzięcia. Przypominamy, iż Gmina Hajnówka dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego przyznanej w ramach Programu Groby i Cmentarze Wojenne w Kraju pozyskała środki finansowe na zakup materiałów budowlanych.

maszyna na ulicy wygoda

            Miejscowość Wygoda według stanu na koniec grudnia 2019 r. zamieszkiwało 32 osoby. Wioska położona na pograniczu gminy i miasta Hajnówka jest idealnym miejscem do zamieszania dla osób, które chcą korzystać z uroków życia na wsi przy jednoczesnym łatwym dostępie do miasta. Dzięki staraniom administracji Gminy Hajnówka dostęp do usług miasta stał się jeszcze łatwiejszy.

Trwają prace nad budową dojścia do głównego pomnika

Trwają prace związane z zapewnieniem sprawności komunikacyjnej w ramach miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie. Pomnik ofiar zbrodni hitlerowskich upamiętnia mieszkańców sołectwa, którzy stracili życie w wyniku represji w latach 1941 – 1944. Pamięć o owych tragicznych wydarzeniach jest żywa wśród mieszkańców sołectwa. Przekazywana jest z pokolenia na pokolenie podczas domowych uroczystości i wizyt u dziadków.

torowa

Długo oczekiwana inwestycja zostanie zrealizowana.

Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęły się jeszcze w 2016r. Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń, projekt przebudowy ulicy był gotowy w 2018r. W tym też roku ogłoszono dwa przetargi na wykonanie robót. Ze względu na wysokość ofert (I przetarg ok. 960 tysięcy, II przetarg-ok 690 tysięcy) Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz podjęła trudną decyzję o unieważnieniu postępowania.

logo ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego

Gmina Hajnówka informuje, iż dnia 4 czerwca 2020 r. sygnowano umowę o przyznaniu pomocy na rzecz realizacji zadania „Budowa głównego ciągu komunikacyjnego miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie” objętego pomocą w ramach Programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

logo mkidn