inwestycje
Kiedy w tle sezon urlopowy, imprezy plenerowe, Gmina Hajnówka nie zwalnia z pracami inwestycyjnymi. W dniu10.07.2024r. Wójt Gminy Hajnówka uczestniczyła w przekazaniu terenu budowy do realizacji drugiej części zadania ,,Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka".
 

logo ugh
W ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego- Kreatywna Wieś", Gmina Hajnówka otrzymała dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. W dniu 26.06.2024r. została podpisana umowa na zadanie ,,Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Lipinach i Świetlicy Wiejskiej w Nowosadach". Inwestycja ma być zrealizowana do 10 września br.
 

golakowa szyja
W dniu 28.06.2024 r. została podpisana umowa na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej Golakowa Szyja- droga woj. Zabłudów- Hajnówka".

inwestycje

Trwa naprawa dróg zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa. Środki pochodzą z Polskiego Ładu.

Na terenie Gminy Hajnówka jest modernizowana nawierzchnia od drogi woj. do Nowoberezowa. Trwają również przygotowania do nałożenia nakładek od drogi wojewódzkiej przez Dubicze Osoczne, Borek, Pasieczniki Duże do drogi wojewódzkiej i od Dubicz Osocznych do Jagodnik.

inwestycje

Trwają prace przy inwestycjach wodno- kanalizacyjnych na terenie Gminy Hajnówka. Trwa budowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Torowej w Dubinach (jeden projekt) oraz budowa wodociągu do Nieznanego Boru (drugi projekt).