grudówka

Grudówka. Podbudowa gotowa. Planowany efekt końcowy w tym roku. Ta droga powstaje ze środków własnych Gminy Hajnówka.

nowoberezowo
 
I etap przebudowy drogi rozpocznie się już wkrótce. W dniu 11.04.2024r. został przekazany teren budowy. Wykonawca zobowiązał się do zakończenia robót do 30 września 2024 roku. Gmina Hajnówka pozyskała środki na inwestycję z Polskiego Ładu. Wartość po przetargu przekroczyła kwotę 3,3 mln zł.
 
Poniżej przedstawiamy na zdjęciach świetlicę w Orzeszkowie, która bardzo zmieniła się po remoncie. Dzięki współpracy z OSP Orzeszkowo, udało się odnowić i świetlicę, i remizę, i pomieszczenie socjalne strażaków.
 
Sposób użytkowania i korzystania ze świetlic Gck Dubiny regulują zarządzenia dostępne na stronie Urzędu Gminy.
 
 

Powoli remontujemy świetlice należące do Gck Dubiny. Tu świetlica w Pasiecznikach Dużych.
Pracownicy brygady starają się wykorzystać dobrą aurę, bo jest dużo prac na zewnątrz.

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 689 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka.

Wykonawca informuje, iż w dniu 22.09.2023 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr 162/2023 - Etap nr 59).