Poniżej przedstawiamy na zdjęciach świetlicę w Orzeszkowie, która bardzo zmieniła się po remoncie. Dzięki współpracy z OSP Orzeszkowo, udało się odnowić i świetlicę, i remizę, i pomieszczenie socjalne strażaków.
 
Sposób użytkowania i korzystania ze świetlic Gck Dubiny regulują zarządzenia dostępne na stronie Urzędu Gminy.
 
 

Powoli remontujemy świetlice należące do Gck Dubiny. Tu świetlica w Pasiecznikach Dużych.
Pracownicy brygady starają się wykorzystać dobrą aurę, bo jest dużo prac na zewnątrz.

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 689 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka.

Wykonawca informuje, iż w dniu 22.09.2023 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr 162/2023 - Etap nr 59).

logo ugh

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zatwierdzoną Czasową Organizacją Ruchu w dniach: 

- 20-21.09.2023r. zamknięta będzie droga 1647B - od DW 685 - Postołowo

altanka

Zakończono budowę altanki przy świetlicy wiejskiej w Trywieży. Przy okazji wykonano renowację ławek dookoła placu przed świetlicą.  Prace wykonała brygada remontowo-budowlana Urzędu Gminy Hajnówka ze środków własnych Gminy Hajnówka i Gminnego Centrum Kultury w Dubinach.