sawiny
W dniu 07.06.2024r. nastąpił częściowy odbiór zadania "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka".

par bud

W dniu 3 czerwca została podpisana z firmą PAR-BUD ROBERT BERK umowa na ,,Wykonanie nakładek na odcinkach dróg wewnętrznych". Kolejne drogi w Gminie zyskają nakładki asfaltowe: obręb Nowosady dz. nr geod. 507; obręb Dubiny dz. nr geod. 970/1 (przy Szkole Podstawowej w Dubinach); obręb Dubiny dz. nr geod. 951; obręb Dubiny dz. nr geod. 931/1.
Realizacja zadania potrwa do 30 czerwca 2024 r.

nikot
W dniu 19 kwietnia 2024 r. zostały podpisane Umowy na zadanie ,,Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka" finansowane z Polskiego Ładu.
Cześć II dotyczy ,,Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej", którą będzie realizować Przedsiębiorstwo Instalacyjne "NIKOT" z Białegostoku. Wartość zadania brutto wynosi 3 884 340,00 zł. i będzie ono zrealizowane do 7.10.2024 r. Szczegóły były opublikowane w SWZ w przetargu.

maksbud

W dniu 19.04.2024r. Pani Joanna Miniuk-Bielska- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo- Mostowego ,,MAKSBUD" Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego podpisała z Wójt Gminy Hajnówka- Lucyną Smoktunowicz  Umowę na "Rozbudowę drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo- Jagodniki". Wartość zadania to kwota 2 185 095,00 zł. brutto. Środki zostały pozyskane z Polskiego Ładu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót do dnia 7.10.2024 r.

podlskie

Kolejna pomoc finansowa dotrze do Gminy Hajnówka. W dniu 17.04.2024r. Wójt Gminy Hajnówka - Lucyna Smoktunowicz podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Umowę na dotację celową gminom z terenu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2024 r. Jest to kwota 29,5 tys. zł.