logo

„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”

 

 Hajnówka, dnia 14 czerwca 2021 r.

Komunikat 5/2021

Urząd Gminy Hajnówka zaprasza gospodarstwa domowe ujęte w liście podstawowej Grantobiorców do podpisania umowy o powierzenie Grantu. Umowę można podpisać po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu (nr sekretariatu Urzędu Gminy – 85 682 25 00) w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka (ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. 32 – Sekretariat) w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Gminy (7.30 – 15. 30).

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego Grantobiorca powinien sygnować umowę z Grantodawcą (tj. Gminą) w terminie do 30 dni kalendarzowych od opublikowania listy podstawowej Grantobiorców (tj. do dnia 9 lipca 2021 r.).

W przypadku niepodpisania umowy w ww. terminie do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowane gospodarstwo domowe z listy rezerwowej.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

Link do listy podstawowej i rezerwowej, który odsyła do Komunikatu nr 4.