Hajnówka, dnia 3 stycznia 2022r.

Informacja

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi a także ustawę z dnia 29 września 2021r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie rekompensaty z budżetu państwa określonym podmiotom prowadzącym działalność na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania.

 
 

Na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem  https://puw.bip.gov.pl/wg-uslugi/rekompensaty-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-czasowego-zakazu-przebywania-o-ktorym-mowa-w-ustawie-o-ochronie-granicy-panstwowej.html  , udostępniona została karta usług, która ma na celu przybliżenie procesu ubiegania się o przedmiotową pomoc.

                                                                            Wójt Gminy  Hajnówka