Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” ogłosiła nabór wniosków
Termin naboru: 1.06 – 15.06.2022 roku

Kto może być wnioskodawcą:

 • mieszkaniec obszarów wiejskich objętych LSR (gminy: Białowieża, Boćki, Bielsk Podlaski (gm. wiejska), Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gm. wiejska), Kleszczele, Narew, Narewka, Orla)
 • osoba niepodlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie
 • osoba, która w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej

W jakiej wysokości środki można otrzymać:

 • 60 000 zł – działalność handlowa
 • 80 000 zł – działalność usługowa
 • 100 000 zł – działalność produkcyjna
 • kwota dofinansowania stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych operacji
 • pomoc wypłacana jest w dwóch transzach:
  • 80 % kwoty dofinansowania wypłacanej w formie zaliczki
  • 20 % kwoty dofinansowania wypłacanej po realizacji projekt


Pełna informacja oraz formularze wniosków znajdują się na stronie www.rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl


Można też zadzwonić pod numer 782 770 711