Nadleśnictwo Hajnówka informuje, iż jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Oferowana do sprzedaży nieruchomość powinna spełniać następujące warunki:

 • bezpośrednio przylegać do gruntu pozostającego z zarządzie Lasów Państwowych;
 • w powszechnej ewidencji gruntów i budynków stanowić grunt leśny – opisany jest jako Ls;
 • w przypadku gruntów nieleśnych, powinna być przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w której przeznaczony jest pod zalesienie;
 • mieć uregulowany stan prawny;
 • nie być obciążona na rzecz osób trzecich;
 • nie być obciążona sporami granicznymi;
 • mieć ustalone w terenie granice.

 

Oferta powinna zawierać:

 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków;
 • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej lub kopię mapy ewidencyjnej;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, a w przypadku jego braku, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w której grunt przeznaczony jest pod zalesienie. W przypadku ich braku stosowną informację;
 • oznaczenie księgi wieczystej;
 • oświadczenie właściciela nieruchomości o braku sporów granicznych;
 • oświadczenie o braku obciążeń na rzecz osób trzecich

 

Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inna nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Osoby zainteresowane sprzedażą w/w nieruchomości zapraszamy do składania ofert:

 • Pisemnie, na adres Nadleśnictwa Hajnówka: ul. Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel.: 85 683-24-60
 • e-PUAP: pgl_lp_0114