Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, że na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1705) Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na podstawie otrzymanych informacji przygotował zbiorczą Informację o sytuacji osób starszych w województwie podlaskim za 2021 rok.

Informacja jest dostępna na stronie BIP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  - tutaj