Debata pt. ,, Obiekt światowego dziedzictwa Puszcza Białowieska-potrzeby i oczekiwania mieszkańców tego regionu”,

Puszcza Białowieska jako Obiekt Światowego Dziedzictwa Unesco, to unikatowy skarb przyrodniczy w skali nie tylko Polski, ale też całego świata. Fragment tego bezcennego dziedzictwa bioróżnorodności jawi się niewątpliwie ogromną skarbnicą wiedzy naukowej, przyrodniczej jak również dziedzictwem lokalnej społeczności. Tocząca się od lat dyskusja o sposobie zarządzania obiektem nie słabnie, wręcz przeciwnie w przededniu tworzenia nowego Planu Urządzania Lasu na kolejne 10 lat nabiera tempa. Tworzony do końca roku 2023 zintegrowany plan zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska bez wątpienia powinien zawierać głosy grona ekspertów, naukowców, przyrodników, środowisk proekologicznych, agend rządowych i pozarządowych, ale również lokalnej społeczności nierozerwalnie związanych z tym obiektem.

W związku z powyższym i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej, jako Wójt Gminy Hajnówka pragnę zrealizować debatę z udziałem grona ekspertów oraz mieszkańców. Przedsięwzięcie to, żywię nadzieje, będzie okazją do merytorycznej dyskusji oraz wsłuchania się w głos lokalnej społeczności, bez której żadna z podejmowanych decyzji nie powinna mieć miejsca.

 

26.06.2022r. godz 14.00 Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie, Nowoberezowo 86

debata