W dniu 13.09.2023 Wójt Gminy Hajnówka - Lucyna Smoktunowicz podpisała z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Panem Sebastianem Łukaszewiczem, umowę na dofinansowanie w kwocie przeszło 1,6 mln zł. projektu na "Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Hajnówka". Wartość całego zadania to kwota ok. 1,9 mln zł. Wymienione zostaną 811 lamp na LED oraz zmieniony zostanie sposób sterowania.