Białystok, 3 maja 2024 r.

Marszałek

Województwa Podlaskiego

 

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy! Trzeciomajowej uroczystości.

W historii Polski są takie chwile, gdy uroczyście wspominamy wydarzenia, które miały ogromne znaczenie dla losów naszego kraju i narodu. Do nich należało uchwalenie w 1791 roku Konstytucji 3 Maja, będącej wspaniałym przykładem patriotyzmu i mądrości politycznej naszych przodków.

Do wartości zawartych w Konstytucji 3 Maja odwoływali się wszyscy, którzy marzyli
o istnieniu niepodległej, demokratycznej i suwerennej Polski. Pamięć o niej krzepiła i łączyła nasz naród w czasach zaborów oraz komunistycznego zniewolenia.

Obecnie żyjemy w Polsce opartej o 3-Majowe ideały. Jednym z nich jest wzajemny szacunek wobec siebie, niezależnie od naszych poglądów politycznych i społecznych, od naszego wyznania
i religii.

Szczególnym tego przykładem jest nasz region – miejsce, gdzie obok siebie zgodnie sąsiadują wieże kościołów i kopuły cerkwi, gdzie istnieją najstarsze w Polsce meczety, gdzie różnorodność narodowa, kulturowa i religijna, nie dzieli, ale łączy ludzi.

Dlatego, dla obecnego Zarządu Województwa Podlaskiego ważną jest każda społeczność zamieszkująca w naszym regionie i każdego zapraszamy do współpracy w realizowaniu naszego hasła „Ambitne Podlaskie”.

Tak rozumiemy naszą samorządową misję, takie kierunki rozwoju województwa proponujemy jego mieszkańcom, tak chcemy w praktyce realizować wartości, które nasi przodkowie zapisali dwieście trzydzieści trzy lata temu w 3-Majowej Konstytucji. Pamiętajmy więc o naszych obowiązkach wobec regionu i kraju, ale także wobec Europy.

Życzę Państwu miłych i radosnych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

Z wyrazami szacunku,

dr Artur Kosicki

Marszałek Województwa Podlaskiego

List Marszałka Województwa Podlaskiego z okazji 3 Maja