Szanowni Państwo, Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, kalendarzowo i formalnie dzień Patrona 4 maja, ale w praktyce cały maj, to czas, kiedy polscy strażacy obchodzą swoje Święto. Pragnę w tym okresie kolejny raz wyrazić swój stały szacunek i szczerą wdzięczność za Waszą szlachetną służbę "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". Nie ma chwili, w której ktoś nie potrzebowałby Waszej pomocy, bo co minutę w jakimś miejscu naszego Kraju rozlega się dźwięk strażackiej syreny, a Wy zawsze, niezależnie od okoliczności i warunków, spieszycie na ratunek.

Podstawą skuteczności prowadzonych przez Was akcji ratowniczo-gaśniczych jest Wasza ofiarność i profesjonalizm, ale do niesienia pomocy potrzebujecie również sprawnego, nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. Ostatnie lata były pod tym względem bardzo dobrym czasem dla ochrony przeciwpożarowej w Polsce dzięki przeznaczeniu na bezpieczeństwo większych niż kiedykolwiek środków finansowych oraz autentycznej trosce władz publicznych o ludzi i formacje służące bezpieczeństwu Polaków. Jako Poseł Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w latach 2015-2019 wraz z całym rządem i większością parlamentarną Prawa i Sprawiedliwości miałem zaszczyt i honor uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach mających na celu wzmocnienie potencjału bojowego i kondycji Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Wzorcowym przykładem pozytywnych efektów tych działań jest nasz Region - województwo podlaskie. Cieszę się także, że udało się nam uchwalić korzystną dla Druhen i Druhów oraz całego systemu ratowniczo-gaśniczego ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz docenić wieloletnią społeczną służbę w OSP Druhów-Strażaków comiesięcznym dodatkiem do emerytury.


Serdecznie dziękuję Wam, Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze, Druhny i Druhowie, za Wasze ciągłe czuwanie nad bezpieczeństwem państwa i obywateli oraz za aktywny udział w życiu społecznym wspólnot lokalnych. Życzę każdemu z Was stałej opieki Świętego Floriana i Boskiej Opatrzności oraz tylu szczęśliwych powrotów, ile będziecie musieli podjąć koniecznych wyjazdów do zdarzeń, do których wezwie Was strażacka syrena.


Święto Strażaka 2024 roku

Z wyrazami szacunku
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński

Święto Strażaka 2024