INFORMACJA

O POWOŁANIU KOMISJI DO SZACOWANIA STRAT

SPOWODOWANYCH PRZEZ GRAD

 

            Informujemy, iż w związku z gradobiciem na terenie Gminy Hajnówka, które miało miejsce w dniu 25 maja 2024 roku, Wójt Gminy Hajnówka wystąpiła do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad.

            Powołana przez Wojewodę Komisja dokona ustalenia wysokości szkód poprzez lustrację upraw w terenie. Protokół z szacowania strat będzie niezbędny przy ubieganiu się o pomoc ze środków krajowych.

Komisja ustalać będzie wysokość szkód na wniosek poszkodowanych rolników. Odpowiedni wniosek wraz z ksero wniosku o przyznanie płatności na rok 2024 złożyć należy w sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka do dnia   30 czerwca 2024 roku.

Druk wniosku  można pobrać w Urzędzie Gminy Hajnówka pok. 44 lub na stronie internetowej Urzędu www.gmina-hajnowka.pl.

                                                                                                   Wójt Gminy Hajnówka

                                                                                                    

Hajnówka, dnia 14.06.2024 r.                                          

 

Wniosek o szacowanie szkód - do pobrania