2 lutego 2017 r. odbyło się inauguracyjne zebranie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Hajnówce. W skład komitetu weszli:

 1. Mirosław Romaniuk-Starosta Hajnowski,
 2. Lech Jan Michalak - Przewodniczący Rady Powiatu,
 3. Aniela Majewska - Skarbnik Powiatu,
 4. Grzegorz Bielecki - Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka,
 5. Dariusz Skirko - Nadleśniczy Nadleśnictwa Białowieża,
 6. Robert Miszczak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk,
 7. Jerzy Andrzejuk - Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk,
 8. Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka,
 9. Aleksander Sielicki - Burmistrz Kleszczel,
 10. Andrzej Pleskowicz - Wójt Gminy Narew,
 11. Jerzy Wasiluk - Wójt Gminy Czyże,
 12. Mikołaj Pawilcz - Wójt Gminy Narewka,
 13. Leon Małaszewski - Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne,
 14. Lucyna Smoktunowicz - Wójt Gminy Hajnówka,
 15. Michał Wróblewski - Wójt Gminy Czeremcha,
 16. Grzegorz Kasprowicz - Wójt Gminy Białowieża,
 17. Jarosław Marek Trochimczyk - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
 18. Grzegorz Bajko - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

W trakcie zebrania wybrano Prezydium, w którego skład weszli:

 1. Lech Jan Michalak - Przewodniczący,
 2. Jarosław Marek Trochimczyk - Zastępca Przewodniczącego,
 3. Grzegorz Bajko - Sekretarz,
 4. Aniela Majewska - Skarbnik.

Zbiórka środków na realizację powyższego przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe.
Wszystkie osoby chcące wspomóc ufundowanie sztandaru KP PSP w Hajnówce prosimy o przekazanie środków na konto
71 1240 5279 1111 0010 7211 2723 w Banku PKO SA w Hajnówce z dopiskiem „Sztandar dla KP PSP w Hajnówce”.
Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy

Przewodniczący Społecznego Komitetu