plakat

Szanowni Państwo,
Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza przedsiębiorców na Spotkania Edukacyjne organizowane w ramach realizacji II EDYCJI Projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020.
Celem spotkań jest przekazanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 między innymi poprzez wskazanie obszarów wsparcia właściwych dla przedsiębiorców, zgodnych z katalogiem programów operacyjnych wchodzących w skład oferty Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020 oraz wskazanie ogólnych zasad dotyczących poziomów dofinansowania, limitów, przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz innych rodzajów pomocy zgodnych.
22.02.2017-SU WAŁ KI-Hotel Loft 1898, ul. Pułaskiego 24 K 23.02.2017- BIAŁYSTOK- Hotel Podlasie & Restauracja Lipcowy Ogród; ul. 42 Pułku Piechoty 6
Pełna lista lokalizacji szkoleń na terenie województw znajduje się na stronie: Laboratorium.kia.pl
Udział w spotkaniach jest bezpłatny Materiały edukacyjne dostępne na miejscu
Więcej informacji na stronie: Laboratorium.kia.pl oraz pod nr tel.: 22 630 96 87; 22 630 96 68.
Projekt jest realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.