STRAŻACY PSP i OSP
w HONOROWYM KRWIODAWSTWIE

XII edycja Programu 2017 rok

„OGNISTY RATOWNIK – GORĄCA KREW”

Celem corocznego programu będzie pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa doskonale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników. Jego podstawowym celem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża na wszystkich poziomach organizacyjnych z odpowiednimi strukturami Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wypracowanie stabilnego modelu uczestnictwa strażaków zawodowych i ochotników w ratowaniu życia ludzkiego poprzez oddawanie krwi oraz popularyzowanie przez nich honorowego krwiodawstwa  i zachęcanie lokalnych społeczności do czynnego uczestnictwa w tej formie humanitarnej działalności na rzecz drugiego człowieka.

Struktura organizacyjna państwowej i ochotniczych staży pożarnych decyduje o tym, że ich jednostki znajdują się w każdym środowisku lokalnym, a dodatkowo strażacy-ochotnicy reprezentują praktycznie wszystkie grupy zawodowe. W małych społecznościach gminnych czy sołeckich OSP należą do najaktywniejszych organizacji i posiadają duży autorytet, cieszą się zaufaniem społecznym, a przez to mają znaczący wpływ na swoje otoczenie. Dotarcie do tych jednostek i indywidualnych członków z ideą hdk pozwoli pozyskać dla krwiodawstwa grono ludzi społecznie zaangażowanych, sprawnych i zdrowych. Baza remiz OSP stanowi w wielu wsiach i mniejszych miasteczkach centra życia społecznego i kulturalnego, dlatego też stwarza możliwość zorganizowania stałych struktur klubowych hdk kontynuujących w przyszłości regularne oddawanie krwi i przyczyni się do dalszego rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa w lokalnych środowiskach. 

Zawodowa misja strażaków i ich społeczne zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego jest stuprocentowym potwierdzeniem właściwości wyboru adresatów corocznego programu promocji honorowego krwiodawstwa.

 

Download this file (2017 XII edycja Ognisty Ratownik Gorąca Krew - Regulamin.doc)2017 XII edycja Ognisty Ratownik Gorąca Krew - Regulamin.doc
Download this file (druki XII edycja 2017 Ognisty Ratownik-Gorąca Krew.xls)druki XII edycja 2017 Ognisty Ratownik-Gorąca Krew.xls
Download this file (formularz zgloszenia jednostek do programu Strażacy 2017.doc)formularz zgloszenia jednostek do programu Strażacy 2017.doc
Download this file (Ogłoszenie XII edycji Programu Ognisty Ratownik Gorąca Krew.jpg)Ogłoszenie XII edycji Programu Ognisty Ratownik Gorąca Krew.jpg