Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniu 03-03-2017 odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętych PROW na lata 2014-2020.

Miejsce szkolenia:
SALA SZKOLEŃ
Biura Powiatowego ARiMR
w Bielsku Podlaskim
ul. Białowieska 113D
17-100 Bielsk Podlaski
godz. 10.00

Program szkolenia – 03.03.2017
Sala Szkoleń Biura Powiatowego ARiMR w Bielsku Podlaskim,
ul. Białowieska 113D, 17-100 Bielsk Podlaski
Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy i zasady przyznawania pomocy dla poddziałania 6.2 „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”

09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników szkolenia

10:00 – 13:00 Omówienie bloków tematycznych

1. Podstawy prawne ubiegania się o pomoc.
2. Zasady ubiegania się o pomoc;

- definicja beneficjenta,
- zakres i wysokość wsparcia,
- koszty kwalifikowalne,

3. Zasady przygotowywania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej;

- wniosek o przyznanie pomocy,
- załączniki do wniosku o przyznanie pomocy wraz z ich omówieniem,
- wnioski o płatność wraz z załącznikami

4. Ogólne informacje na temat procedury oceny wniosku o przyznanie pomocy oraz podstaw prawnych do odmowy przyznania pomocy,
5. Najczęściej popełniane błędy na etapie ubiegania się o pomoc na podstawie działań wdrażanych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020:

- ubieganie się o pomoc przez podmioty nieuprawnione, niespełniające kryteriów,
- realizacja operacji w sposób niezgodny z warunkami otrzymania pomocy.

6. Nowe konkursy w 2017r. w ramach PROW 2014-2020.