Słup enegetyczny

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

Nr ST

dnia

w godzinach

Nowosady, Dubiny: ul. Główna (posesja nr 1 - firma AD2000) + stacja paliw

03-85

31.05.2017

8.00-14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991