PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Hajnówka: ul. Elektryczna (nr nieparzyste od 29 do 35 oraz posesja 18), Warzywna (nr nieparzyste od 13 do 29 oraz nr parzyste od 22 do 38), Poddolna (nr parzyste od 2 do 36A oraz nr nieparzyste od 45 do 81)

03-421

07.08.2017

8.00-18.30

Dubiny, Zwodzieckie , Nowosady, Sorocza Nóżka, Skryplewo, Postołowo, Sawiny Gród, Lipiny oraz ST 03-X133 JAWOR Dubiny, ST 03-X149 Lipiny Tartak

03-1629, 03-51, 03-815, 03-1548, 03-1640, 03-85, 03-1534, 03-60, 03-894, 03-893, 03-383, 03-813, 03-713, 03-1618, 03-385, 03-1503

08.08.2017

8.00-12.00

Dubiny, Zwodzieckie , Nowosady, Sorocza Nóżka, Skryplewo, Postołowo, Sawiny Gród, Lipiny oraz ST 03-X133 JAWOR Dubiny, ST 03-X149 Lipiny Tartak

jw.

09.08.2017

9.00-14.00

Dubińska Ferma (posesje od nr 1 do 17), Nowosady SKR, ST 03-X173 Dubiny Zakład Drzewny OLGA

03-28, 03-954, 03-X173

09.08.2017

12.00-17.00

Dubińska Ferma (posesje od nr 1 do 17), Nowosady SKR, ST 03-X173 Dubiny Zakład Drzewny OLGA

03-28, 03-954, 03-X173

10.08.2017

14.00-19.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991