Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie pragnie zaprosić mieszkańców gminy Hajnówka na Podlaski Dzień Kukurydzy, który odbędzie się 10 września 2017 r.

Wrześniowe spotkania w Szepietowie są doskonałą okazją do pogłębienia swojej wiedzy z zakresu uprawy i doboru właściwych odmian kukurydzy. W programie przewidziano wykłady na temat odmian oraz uprawy tej rośliny. Przedstawiciele firm, a także doradcy PODR będą służyć fachowymi poradami.

Tradycyjnie Podlaskiemu Dniu Kukurydzy towarzyszyć będzie Wojewódzki Konkurs Orki. W programie nie zabraknie również licznych atrakcji, w tym: pokaz zakiszania kukurydzy w balotach,rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku, degustacja potraw z kukurydzy.

Zapraszamy na Podlaski Dzień Kukurydzy!

Tego wydarzenia nie mogą przegapić plantatorzy i miłośnicy kukurydzy!

kukurydza 17 www

Podlaski Dzień Kukurydzy

10 września 2017 r. PODR w Szepietowie

Program

10.00 – Otwarcie Podlaskiego Dnia Kukurydzy

- Adam Niebrzydowski – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Szepietowie

- Tadeusz Michalski – Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu

10.20 – Lustracja Kolekcji Odmian Kukurydzy – 134 odmiany

            - Firmy Nasienne - 23

10.20 – Wykład: Ochrona kukurydzy przed agrofagami

- prof. dr hab. Paweł Bereś -  Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

11.00 – Wykład: SY Kardona i SY Talisman

            - Janusz Malanowski - Syngenta

11.20 – Wykład: Agro Akademia Pioneer

            - Ryszard Wojciechowski - DuPont Pioneer

11.40 – Rozstrzygnięcie konkursu dla producentów mleka – „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”

            - KRUS Białystok

12.00 – Promocja i degustacja potraw z kukurydzy w ramach programu promocyjnego Polskiego Związku Producentów Kukurydzy „Kukurydza – słoneczne ziarno zdrowia” – finansowanego ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

13.00 – Konsultacje w zakresie produkcji kukurydzy – namiot wykładowy

14.00 – Pokaz:

            - Innowacyjny sposób zakiszania kukurydzy w balotach

            - Ryszard Wojciechowski - DuPont Pioneer

9.45 – 14.00 - X Wojewódzki Konkurs Orki