Hajnówka, dnia 07.11.2017r.

IP.7234.105.2017

Wójt Gminy Hajnówka zaprasza na zebranie, które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach, ul. Główna 116, 17-200 Hajnówka w dniu 28.11.2017r. o godzinie 1100.

Tematem zebrania będzie omówienie koncepcji projektu przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach, przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 108567B Dubiny – Lipiny wraz z częścią ul. Łąkowej nr 108574B i ul. Nowej nr 108527B w Dubinach a także przebudowy drogi gminnej (część ulicy Łąkowej) ozn. nr geod. 521/9 i 522/13 w Dubinach.

W ramach realizacji w/w zadania inwestycyjnego zostanie wykonane:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- odwodnienie drogi za pomocą rowów oraz kanalizacji deszczowej,

- zjazdy z drogi na posesje do jej przylegające, jeśli nie ma możliwości innego dojazdu.

W trakcie zebrania projektant firmy TMP Projekt Biuro Projektów Drogowych, Piotr Szydłowski, ul. Modlińska 6/103, 03-2016 Warszawa przedstawi rozwiązania koncepcyjne dla w/w zadania inwestycyjnego. Osoby uczestniczące w zebraniu będą mogły zadawać pytania oraz wnosić własne uwagi i wnioski co do proponowanej koncepcji projektu. Na zebraniu będzie można również ustalić dokładną lokalizację zjazdu z drogi na działki prywatne.

Prosimy o wzięcie udziału w zebraniu.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Sprawę prowadzi Andrzej Golonko tel. 85 6822756