PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski

(powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

Nr ST

dnia

w godz.

Łozice

03-350

20.11.2017.

13.00-17.00

Nowosady (nr nieparzyste od 69 do 135 oraz nr parzyste od 78 do 136)

03-85

22.11.2017.

9.00-14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo)

Oddział Centrum Dyspozytorskiego Wysokie Mazowieckie tel. 85-740 5336 (codziennie w godz. 6:00-22:00)