Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.

 plakat

Cel główny projektu:

Reintegracja zawodowa i społeczna 60 os. (min. 35 kobiet i max. 25 mężczyzn) zamieszkujących powiaty: białostocki, hajnowski, siemiatycki i bielski zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej do końca VII 2017 r. w ramach projektu „Aktywna integracja w drodze do zatrudnienia mieszkańców powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego”.

Oferta dla powiatu hajnowskiego:

Grupa docelowa:

2 grupy po 10 osób zamieszkujących powiat hajnowski zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

- Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające min. jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,

- Osoby niesamodzielne,

- Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

- co najmniej 6 osób w wieku 50+.

Rekrutacja:

Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie

Wsparcie w ramach projektu:

  1. Poradnictwo zawodowe – Twój plan na powrót na rynek pracy!:

-        Warsztaty grupowe „Znów aktywni” (3 spotkania x 7 godzin dla każdej z grup)

-        Indywidualne poradnictwo zawodowe (3 godziny zegarowe / osoba)

  1. Coaching społeczno-zawodowy – Mogę wszystko! (średnio 2 godziny / miesiąc; łącznie 12 godzin)
  2. Szkolenia zawodowe:

-        Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z uprawnieniami na windy osobowe (120h/grupa) 2 grupy x 10os. 17 spotkań po 7-8h. Program zgodny z www.kwalifikacje.praca.gov.pl. Min. 40h zajęć praktycznych realizowanych w obiekcie hotelowym. Kurs zakłada nabycie kwalifikacji do obsługi wind osobowych (kat. IID) i zakończy się egzaminem zewnętrznym przed UDT.

Uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w wysokości 600,00 zł netto („na rękę”).

  1. Pośrednictwo pracy.
  2. Staże zawodowe - 20 uczestników i uczestniczek projektu odbędzie 4-miesięczne staże w postaci praktycznej nauki zawodu z udziałem zatrudnionych w projekcie opiekunów staży. Wynagrodzenie stażysty wyniesie 1200,00 zł netto („na rękę”). Pracodawca przyjmując stażystę otrzyma refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu notą obciążeniową w wysokości 300 zł / miesięcznie za jednego stażystę.

Przewidziano zwroty kosztów dojazdu uczestnikom i uczestniczkom projektu w ramach każdej formy wsparcia.

Czas trwania projektu: 1.10.2016 r. – 30.09.2017 r.

 

Lider:

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Biuro: ul. Lipowa 84

08-300 Sokołów Podlaski

Partner - Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.

ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok

tel. 85-869-11-69, fax. 85-869-11-70, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Oświadczenie