pzdw

W dniu 31.05.2023r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 689 wraz z drogowymi  obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka z rygorem natychmiastowej wykonalności.

W dniu 07.06.2023r. został przekazany teren budowy Wykonawcy robót, tj. Konsorcjum firm: UNIBEP S.A. – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum, VALUE ENGINEERING Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum.

badania

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju odbywają się ważne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych i badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Obowiązek udziału w nich mają wylosowane gospodarstwa rolne. Jeśli rolnik nie wypełnił do 16 czerwca formularza przez Internet, skontaktuje się z nim ankieter (telefonicznie lub osobiście) w celu przeprowadzenia wywiadu.

ulotka SGR

pomoc prawna

Dzień dobry,

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT HAJNOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

pge

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Orzeszkowo (posesje nr: 119, 119A, 121, 123, 125, 126, 156 oraz dz. nr: 185/5, 541)

03-368

27.06.2023

8.00-12.00

Wygon (posesje nr: 128, 129, 131, 133, 134, 135 oraz dz. nr 428/6)

03-951

27.06.2023

10.00-14.00

Orzeszkowo (posesje nr: 115, 117, 122, 124), Pasieczniki Duże (posesje nr: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 oraz dz. nr: 48/5 i 95)

03-1612

28.06.2023

8.00-12.00

Orzeszkowo (nr nieparzyste od 101 do 113A, nr parzyste od 112 do 120 oraz przepompownia)

03-160

28.06.2023

10.00-14.00

Pasieczniki Duże (posesje od nr 1 do 13)

03-371

28.06.2023

12.00-18.00

Czyżyki (posesje nr: 72, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86)

03-1167

30.06.2023

8.00-12.00

Nowokornino (posesje nr: 99, 124, 125, 126,1 31, 132, 133, 134, 137, 138, 139)

03-1193

30.06.2023

10.00-14.00

Nowokornino (posesje nr: 102, 103, 104, 105, 106, 108, 145)                                       

03-1189

30.06.2023

12.00-18.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

krus

Dyrektor OR KRUS w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Celem świadczenia jest uhonorowanie sołtysów za zaangażowanie w pracę społeczną i zasługi na rzecz społeczności lokalnej.