logo MRiRW

informuje o dopłatach ze środków budżetu państwa do składek umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

Herb Gminy Hajnówka

Ogłoszenie o naborze propozycji do konkursu.

oddawaj opakowania do sklepu

Każdy ma obowiązek zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne do sklepu lub hurtowni

nr infolinii 112

800 444 989 i 112 Dzwoniąc uzyskasz informację o miejscach z ciepłym posiłkiem, noclegiem, odzieżą.