alert RCB

„Uwaga! Zakaz przebywania w strefie buforowej przyległej do granicy z Białorusią. Stosuj się do poleceń służb. Bądź czujny i informuj o podejrzanych osobach.”

Alert RCB jest wysyłany do odbiorców przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. strefy buforowej (w części województwa podlaskiego i lubelskiego).

OBSZAR OBJĘTY OSTRZEŻENIEM DOTYCZY WYŁĄCZNIE TZW. STREFY BUFOROWEJ, NIE CAŁYCH POWIATÓW.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Przepisy wprowadzają czasowy, na okres 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej. 

Na podstawie przepisów rozporządzenia strefa obejmuje zakazem przebywania długość granicy na odcinku 60,67 km, położonym w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze.

  • Na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej.
  • Na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa wynosi około 2 km.

Kampania trwa do 10.09.2024.

/

Obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową.

Wprowadzone rozwiązania – poprzez ograniczenie obecności osób postronnych w rejonie działań służbowych – mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom postronnym, a także funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i żołnierzom oraz ograniczenie aktywności działań grup przemytniczych, ułatwiających proceder nielegalnej migracji.

/

logo ug

INFORMACJA

O POWOŁANIU KOMISJI DO SZACOWANIA STRAT

SPOWODOWANYCH PRZEZ GRAD

 

            Informujemy, iż w związku z gradobiciem na terenie Gminy Hajnówka, które miało miejsce w dniu 25 maja 2024 roku, Wójt Gminy Hajnówka wystąpiła do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o powołanie Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad.

powitanie lata

Stowarzyszenie Reditus zaprasza na

Piknik Powitanie Lata

30 czerwca

godz. 10:00 - 18:00

Hryniewicze Duże  - Konny Zakątek

tour de konstytucja

W niedzielę 16 czerwca o godzinie 15:00, przed Urzędem Miasta przy Zina 1 odbędzie się Przystanek Tour de Konstytucja.

pszok

INFORMACJA O SKRÓCONYM CZASIE PRACY

W dniu 14.06.2024r.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie czynny będzie w godzinach od 1000 do 1430.

Za utrudnienia przepraszamy.

Hajnówka, dnia 12 czerwca 2024r.

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz