Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego

i Białowieski Ośrodek Kultury

zapraszają na

KUPALLE

 

8 lipca 2023, Białowieża - amfiteatr, godz. 21.00

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

kupalle