Dnia 12 lutego 2017r. w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy „Wrota wiary: Białoruska ikonografia i dzwony XVIII-XIX wieku”.

Na wystawie przedstawiony został zbiór ikon i obrazów, a także kompleks siedmiu cerkiewnych dzwonów, które stanowiły integralną część ekspozycji. Otwarcia wystawy dokonała Pani Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy Hajnówka, która powitała zebranych mieszkańców Dubin, zaproszonych gości w osobach Pana Mikhaila Rybakova – Dyrektora Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie oraz Pana Bohdana Berozkina – Kierownika Oddziału dzwonników Mińskiej Szkoły Religijnej. W trakcie prezentacji zaproszeni goście oprowadzili uczestników po wystawie, przedstawiając Ikony - obrazy sakralne, pisane lub malowane na drewnie, wyobrażające postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne stanowiące wartość nie tylko historyczną i artystyczną, ale również religijną. Pan Bohdan Berozkin zaprezentował piękne i donośne brzmienie dzwonów, wyjaśniając, iż w krajach chrześcijańskich dzwony od zawsze pełniły ważną funkcję religijną. Wzywały one do nabożeństwa i do modlitwy, uświetniały swoim dźwiękiem uroczystości i święta. Przypomniał, że dzwony wyznaczały także rytm życia, odmierzały czas pracy, modlitwy i służyły do wyrażania radości czy smutku. W trakcie wystawy swych sił w wydobywaniu dźwięków z dzwonów próbowały także obecne na wystawie dzieci.

 

Warto podkreślić, że wystawa zorganizowana została z błogosławieństwa i pod patronatem honorowym Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski, a także objęta została patronatem Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Aleksandra Averyanova.