"Nasze spotkania są pierwszą tego rodzaju inicjatywą w Kotówce" - mówi nam Paulina Siegień - sołtys i koordynator projektu.

- "Pomysł na jego realizację narodził się w ubiegłym roku, ale na drodze stanęła proza życia - względy finansowe." Na szczęście udało się pozyskać pomoc merytoryczną Urzędu Gminy Hajnówka, a współpraca na linii samorząd - mieszkańcy zaowocowała pozyskaniem grantu. Projekt, adresowany do wszystkich mieszkańców miejscowości i okolicznych sołectw w głównej mierze polega na integracji wokół dziedzictwa kulturowego miejscowości - architektury drewnianej, piosenek ludowych oraz ... wicia wianków. Sołtys deklaruje, iż wespół z mieszkańcami zamierza odnowić charakterystyczne obiekty stanowiące o tożsamości Kotówki - krzyże i tablice ogłoszeń. "Cieszy mnie gdy mieszkańcy biorą sprawy w własne ręce" - mówi Wójt Gminy Hajnówka - Lucyna Smoktunowicz - "Uważam, iż obowiązkiem administracji samorządowej jest wspierać inicjatywy oddolne, które przekładają się na pożytek dla całej społeczności." Więcej o projekcie można poczytać pod adresem: https://www.facebook.com/Kotowianie/

Projekt został objęty pomocą w ramach Programu "Działaj Lokalnie 2017" Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. (M.Bagrowski)