Z przyjemnością informujemy Państwa o dwóch nowootwarych miejscach do wypoczynku i rekreacji na terenie Naszej Gminy. Miejscowości Trywieża i Stare Berezowo w miesiącu lipcu wzbogaciły się o place zabaw i siłownie rekreacyjne. Gorąco zachęcamy do ich odwiedzania z najmłodszymi, zarówno pieszo jak i w ramach wycieczek rowerowych – obie lokalizacje są wyposażone w stojaki rowerowe i miejsce do odpoczynku.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach konkursu przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”. Propozycja projektowa Gminy Hajnówka spotkała się z pozytywnym przyjęciem Rady LGD i otrzymała pomoc finansową w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” w Starym Berezowie i Trywieży zamontowano urządzenie wielofunkcyjne placu zabaw i huśtawki pojedynczej, stół z ławami, stojak rowerowy oraz kosz na śmieci. Dodatkowo w pierwszej lokalizacji wykonano ogrodzenie oddzielające plac zabaw od rowu odprowadzającego wody opadowe. W drugiej lokalizacji z kolei wymieniono nawierzchnię, na której posadowiono urządzenia.

Powstałe miejsca rekreacji i wypoczynku są przeznaczone do wykorzystania zarówno przez mieszkańców jak i turystów. Wypada podkreślić, iż są  wynikiem starań zarówno Gminy Hajnówka jak i przedstawicieli lokalnej społeczności. W Trywieży baczenie nad przygotowaniem i realizacją inwestycji mieli zarówno Michał Nesteruk (były sołtys sołectwa Trywieża) jak i Anna Aleksiejczuk (sołtys sołectwa Trywieża). W sołectwie Stare Berezowo natomiast cenne uwagi do sposobu realizacji zadania wniosła Iwona Pietruczuk (sołtys sołectwa Stare Berezowo).

baner

StareBerezowo

Trywieża