30 lipca 2020 w Dubinach odbyło się oficjalne otwarcie placu zabaw, który będzie służył mieszkańcom naszej gminy. Plac powstał w ramach projektu „Utworzenie bezpiecznej  i funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Dubinach”.

Uroczystego poświęcenia dokonał ks. Marek Litwiniuk, wikariusz Parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach i ks. prałat Zygmunt Niemyjski, proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Hajnówce.

Wstęgę przecięli Pani Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy Hajnówka, Pan Aleksander Kulik – Zastępca Wójta Gminy Hajnówka, Pan Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka, Pani Walentyna Biryłko – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Hajnówka, Pani Barbara Woszczenko – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dubinach, Pan Stefan Bedkowski Centro-Bud – wykonawca placu.

Na placu za Gminnym Centrum Kultury oprócz placu zabaw, znajduje się wiata ogniskowa (bardzo smakowały wszystkim przybyłym kiełbaski i karkówka), mini  boisko  do gry w piłkę siatkową i piłkę nożną, nowe ławeczki i oświetlenie oraz parking. Miejsce zdecydowanie zachęca do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jak powiedziała Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury „modernizację przeprowadzono z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy i wpłynie ona pozytywnie na ich życie”.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z pracami laureatów konkursów Gminnego Centrum Kultury w Dubinach i Nadleśnictwa Hajnówka (również młodych mieszkańców naszej gminy) - poetyckiego „Las słowem malowany” i konkursu plastycznego pt. „Las widziany oczami mojego dziadka.” W ramach festiwalu Wertep młoda widownia obejrzała pouczający i zabawny spektakl lalkowy „O Pryszczycerzu i Pięknotce.” Wolontariusze Stowarzyszenia Pocztówka przeprowadzili animacje dla najmłodszych. Dzieci mogły wziąć udział w spotkaniu z pracownikami policji, którzy w przystępny sposób przedstawili zagadnienie bezpieczeństwa na wakacjach. Straż Pożarna przygotowała w ramach atrakcji tor przeszkód dla chętnych.

Uroczyste otwarcie placu zabaw odbyło się dzięki zaangażowaniu i finansowemu wsparciu Wójt Gminy Hajnówka Lucyny Smoktunowicz.

Realizacja inwestycji wynikała z Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka na lata 2017-2023 i została objęta wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Budżetu Państwa oraz budżetu gminnej jednostki kultury.

baner dubiny

dubiny1

dubiny2