W najnowszym wydaniu magazynu turystycznego All Inclusive (dostęp z dnia 4.01.2019: https://issuu.com/allinclusive2011/docs/all_40_03-2018_issuu) obok kierunków zwiedzania takich jak Kuba czy Indonezja możemy przeczytać o miejscowościach Gminy Hajnówka i jej walorach turystycznych. A mamy się  czym pochwalić!

Od 2016 r. na terenie Naszej Gminy działają prężnie Wioski Tematyczne Regionu Puszczy Białowieskiej – dwie z nich znalazły uznanie redakcji wspomnianego periodyku – Wieś Drewnina w Borysówce i Wioska Bulwy w Lipinach. Prowadzone przez entuzjastów rodzimej tradycji wioski tematyczne nie tylko obsługują turystów, ale i udzielają się społecznie realizując własne przedsięwzięcia jak i uczestnicząc w wydarzeniach o charakterze filantropijnym. Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Borysówka z końcem grudnia zakończyło realizację projektu „Bajki Sówki z Borysówki” w którym pochyliło się nad kompetencjami najmłodszych mieszkańców miejscowości, natomiast Stowarzyszenie „Krynica” zapisało się na kartach lokalnej historii jako wieloletni organizator lipińskiego festynu Bulwa Fest. Uwadze autorów artykułu „Podlaskie w symbiozie z naturą” nie umknęła również Chatka Baby Jagi w graniczącym z Puszczą Białowieską Orzeszkowie, a dokładniej przysiółku Sosnówka (dawnym puszczańskim uroczysku). Zdecydowanie atrakcja dla najmłodszych – nie tylko tych którzy lubią się bać.

Profile atrakcji turystycznych Gminy Hajnówka na portalu Facebook:

  1. Borysówka – Wieś Drewniana (https://www.facebook.com/Borys%C3%B3wka-Wie%C5%9B-Drewniana-572494089627402/)
  2. Lipiny – Wioska Bulwy (https://www.facebook.com/Lipiny-Wioska-Bulwy-967441390028134/)
  3. Chatka Baby Jagi w Orzeszkowie (https://www.facebook.com/chatkababyjagi/?__tn__=K-R&eid=ARAVTm-jV3zkx-4nQ76KqJgOIGjOrs0sCB6VAPT-OlxJ4s4pp60UV1-xlg2w3ddZ0WooXI-aBrb_OIz8&fref=mentions)