28 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach z inicjatywy Pani Wójt Lucyny Smoktunowicz odbyło się spotkanie z mieszkańcami Dubin i Lipin oraz przedstawicielem firmy TMP Projekt Panem Tomaszem Mikołajukiem dotyczące projektu budowy dróg w Dubinach i Lipinach. (odcinek ul. Łąkowej oraz drogi Dubiny - Lipiny). W spotkaniu uczestniczyli: Pani Wójt Lucyna Smoktunowicz, Pan Aleksander Kulik kierownik Referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami Urzędu Gminy Hajnówka oraz pracownicy w/w referatu. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy mogli zadawać pytania projektantowi, zgłaszać swoje wnioski i uwagi do przedstawionych projektów.

Przypominamy, że wnioski można zgłaszać do 24.12.2017 r w Urzędzie Gminy Hajnówka pokój nr 37 w godz. 7:30-15:30.