Karol Nieciecki (Radny Rady Miasta Hajnówka, Prezes Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna), dr Artur Michałowski (Wiceprezes Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna), Krystyna Kośko (Radna Rady Miasta Hajnówka, Członek Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna) i Piotr Mirończuk (Radny Rady Miasta Hajnówka, Członek Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna) zapraszają na otwarte spotkanie dyskusyjne pt. „Społeczne forum rozwoju lokalnego”, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka.

 

Celem spotkania jest analiza i omówienie wybranych problemów zrównoważonego rozwoju lokalnego. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o spotkaniu wśród współpracowników i zaprzyjaźnionych osób.

 

Program spotkania:

  1. Wykład dr. Artura Michałowskiego nt. „Zrównoważonego rozwoju regionu opartego na wiedzy”.
  2. Wystąpienie Dyrektora Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział Białystok Grzegorza Mackiewicza.
  3. Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka Mariusza Agiejczyka.
  4. Wystąpienie Prezesa Podlaskiego Klubu Biznesu Ryszarda Iwaszkiewicza.
  5. Wystąpienie Radnego Rady Miasta Piotra Mirończuka nt. stanu prac nad „Hajnowskim Hospicjum”.
  6. Dyskusja.