Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Hajnówka w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych:

protokol

Do pobrania - Zarządzenie Nr 360/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Hajnówka uchwały w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Hajnówka