Hajnówka, dnia 20 marca 2024r.      

KOMUNIKAT

 

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego uruchamia bezpłatny dowóz pasażerski w dniu 7 kwietnia 2024r. dla wyborców Gminy Hajnówka, ujętych w spisie wyborców.

W dniu wyborów kursować będą dwa autobusy dowożące mieszkańców do lokali wyborczych, których miejsce zamieszkania jest odległe powyżej 1,5 km od lokalu wyborczego. Autobusy kursować będą dwa razy w ciągu dnia wyborczego, jeden przed południem, drugi po południu.

Szczegółowe godziny odjazdów autobusów z poszczególnych miejscowości przedstawia rozkład jazdy zamieszczony poniżej.

 

Wójt Gminy Hajnówka

 

Rozkład jazdy - autobus nr 1 - do pobrania

Rozkład jazdy - autobus nr 2 - do pobrania

Rozkład jazdy autobus nr 1

Rozkład jazdy autobus nr 2