POSTANOWIENIE NR 414/2024
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II
z dnia 21 marca 2024 r.


w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Na podstawie art. 182 par. 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

1.
Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 396 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 18 marca 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

2.
Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy
w Białymstoku II

Dorota Sosna

 

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr 414/2024 Komisarza Wyborczego

w Białymstoku II z dnia 21 marca 2024 r.

Gm. Hajnówka

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Urząd Gminy Hajnówka 
ul. Aleksego Zina 1  
17-200 Hajnówka 
sala Nr 12

Termin: 29 marca 2024 r. o godz. 14:00