POSTANOWIENIE NR 497/2024
Komisarza Wyborczego w Białymstoku II
z dnia 29 marca 2024 r.


w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Hajnówka


Na podstawie art. 167 par. 1 pkt 3a i art. 184 par. 1 pkt 2a oraz par. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

par. 1.
Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Hajnówka, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

1. Irena Nikołajuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Nowosady


par. 2.
Na wakujące miejsce powołuje się niżej wymienioną osobę:

1. Alina Łukasiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Lipiny

 

par. 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy

w Białymstoku Il

Dorota Sosna