Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego szkoły - II edycja" ma na celu wsparcie rozwoju zawodowego 200 uczniów, poprzez uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji, nabycie wiedzy o współczesnym rynku pracy, poprzez staże i doradztwo zawodowo-edukacyjne, oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 9 nauczycieli.

 

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

  1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, tj. komunikacyjnych (j. angielski, j. rosyjski zakończony certyfikatami TOEIC i TELC) i matematycznych,
  2. Realizacja laboratoriów ICT, CADCAM, SOLID EDGE, SYMFONIA MAGAZYN,
  3. Nabywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pożądanych na rynku pracy, Tachospeed i Moduł Kontrolny dla kierowców, Kosztorysowania w procesie budowlanym, organizacja cateringu, carving i dekoracje potraw, kuchnia regionalna, kurs spawacza TIG i MIG, Corel Draw, Photochop, programowanie CNC,
  4. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i minimalizujące dysproporcje miedzy uczniami,
  5. Poradnictwo zawodowo - edukacyjne grupowe i indywidualne,
  6. Staże zawodowe dla uczniów,
  7. Staże zawodowe dla nauczycieli,
  8. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych,
  9. Pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych.

Zostanie również doposażona baza dydaktyczna szkoły w celu stworzenia warunków nauki zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej dla zawodów technik budownictwa, technik mechanik, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Projekt będzie realizowany do 31.08.2023r. Wartość projektu to 2 113 979,22 zł.