Podobnie jak w ubiegłych latach, również i w tym roku szkolnym Podlaskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło konkursy przedmiotowe skierowane do uczniów szkół podstawowych. Co roku uczniowie z naszej szkoły biorą w nich udział. Uczennica Aleksandra Sawko z klasy VIII została Laureatką konkursu z biologii. Przyznanie tytułu laureata w każdym wojewódzkim konkursie przedmiotowym wiąże się z uzyskaniem uprawnień do otrzymania oceny celującej z danego przedmiotu na koniec roku szkolnego, a także do przyjęcia do wybranej szkoły ponadpodstawowej oraz do zwolnienia z egzaminu zewnętrznego (w ustalonym zakresie).

 

12 maja Alina Ginszt- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach miała zaszczyt odebrać w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zaświadczenie Aleksandry oraz Podziękowanie Pani Halinie Ciwun za przygotowanie uczennicy do konkursu.

 

Nasi uczniowie brali udział w konkursie związanym z obchodami „70 lat praw miejskich Hajnówki” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce pod honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego. W kategorii klas trzecich dokonano oceny 20 prezentacji multimedialnych, gdzie brano pod uwagę zawartość prezentacji, zgodność z tematem, pomysłowość i staranność wykonania, I miejsce zdobył – Igor Stolarewski.  W kategorii klas pierwszych dokonano oceny 10 prac plastyczno – technicznych pt. „Hajnówka za 100 lat”. Oceniając pracę jury brało pod uwagę kreatywność, estetykę wykonania, pomysłowość przy użyciu materiałów. Zwycięstwo i I miejsce - Iwo Stolarewski.

Alina Ginszt

Fot. 1: Laureatka konkursu z biologii wraz z opiekunem merytorycznym

spdubiny

 

Fot. 2: Dyrektor SP Dubiny po odebraniu dokumentów z Kuratorium

spdubiny1