X Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej:

 "Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce".

W  roku szkolnym 20020/2021 Szkoła Podstawowa w Dubinach  ponownie wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekologicznej: "Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce".

Celem Konkursu jest poszerzanie wiedzy ekologicznej, zapoznanie z różnymi formami ochrony przyrody w Polsce oraz zwrócenie uwagi na unikalność przyrodniczą Podlasia, a w szczególności na walory przyrodnicze parków narodowych i krajobrazowych.

Tegoroczna edycja zwraca szczególnie uwagę na zmiany klimatyczne jak również na zagadnienia związane z przyrodą i ochroną Puszczy Białowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego w aspekcie Jubileuszu: BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY 1921–2021 STO LAT OCHRONY.

Przy realizacji Konkursu współpracują parki narodowe i krajobrazowe województwa podlaskiego: Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi i Suwalski Park Krajobrazowy. Konkurs objęty jest Honorowymi Patronatami: Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, podlaskich parków narodowych i krajobrazowych, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Instytutu Biologii Ssaków PAN, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Starosty Hajnowskiego oraz Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność. Radio Białystok objęło Konkurs Patronatem Medialnym. Konkurs dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W bieżącej edycji do trzech etapów  Konkursu przystąpiło 271 uczniów z 37 szkół kilkudziesięciu miast i miejscowości województwa, a do etapu finałowego przystąpiło 44 finalistów.

W gronie finalistów znalazły się uczennice klasy 8 : Agata Kiersnowska oraz Aleksandra Sawko. Nasze koleżanki wykazały się olbrzymią wiedzą oraz pomysłowością, ponieważ założeniem konkursu oprócz zdobywania bardzo obszernej wiedzy teoretycznej jest również wykonanie pracy autorskiej. W tym roku były dwa tematy : Globalne S.O.S dla klimatu, 100 lat ochrony najstarszego europejskiego lasu niżowego - co dalej?.

 Serdecznie gratulujemy Agacie i Oli, oraz życzymy dalszych sukcesów rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań z zakresu ekologii.

Szkolny opiekun konkursu:  Halina Ciwun.