Zdjęcie szkoły

Nowokornino 147
17-200 Hajnówka
woj.podlaskie
tel. (0-85) 686-44-15

Dyrektor: Ewa Moroz

Organ prowadzący:  Gmina Hajnówka
Organ prowadzący nadzór : Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku
Obsługa finansowa: Urząd Gminy Hajnówka

Obwód szkoły - sołectwa: Chytra, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Puciska, Progale, Stare Berezowo, Trywieża, Wygoda.
Dowożenie uczniów do szkoły: Uczniowie są dowożeni autobusem z ośmiu wsi.

 

 Szkoła zapewnia i oferuje :

 • jednozmianowy system lekcyjny;
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach;
 • rzetelne przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w gimnazjum, wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności, kompetencje niezbędne do funkcjonowania w świecie współczesnym;
 • efektywną nauką języków obcych: angielskiego i rosyjskiego;
 • szkoła stwarza możliwość nauki języka mniejszości  (języka białoruskiego) i warunki  do podtrzymania poczucia tożsamości;
 • pracownią komputerową;
 • salą gimnastyczną;
 • świetlicą i stołówką szkolną;
 • miłą i serdeczną atmosferę wychowawczą sprzyjającą rozwojowi uczniów;
 • dowóz uczniów do szkoły;
 • bezpieczeństwo uczniów;
 • bogaty kalendarz imprez i uroczystości min.: Pasowanie na ucznia kl. I, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Spotkanie wigilijne, Choinka Noworoczna, Walentynki, Święto   Ziemi, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki itp.;
 • wyjazdy do kina, muzeów, na lodowisko oraz basen;
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze, dydaktyczne.