pierogi

Warsztaty robienia pierogów w Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie.

dodatek

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wynosi:

  • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 2 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
  • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym:
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

pomoc żywnościowa

UWAGA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

informuje mieszkańców, iż  w Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie 22 września 2022 roku w godzinach 12-15 oraz 23 września  2022 roku w godzinach 8-15 wydawane będą nieodpłatnie artykuły żywnościowe dla osób zakwalifikowanych  do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.

dodatek węglowy

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy. Ustawa o dodatku węglowym wprowadza rozwiązania, które umożliwią dofinansowanie dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla.

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje:

wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu  alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023  można  składać:

  • droga   tradycyjną  ( papierową )  od  dnia 1 sierpnia 2022r.