nfz

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

ul. Doc. Adama Dowgirda 9

17-200 Hajnówka

Hajnówka, dn. 08.09.2022 r.

Informacja

wścieklizna

WŚCIEKLIZNA

WŁAŚCICIELU PSA !!!

PAMIĘTAJ:

=>wścieklizna jest to ostra choroba wirusowa, przebiegająca z objawami zapalenia mózgu i rdzenia, prowadząca do śmierci

=> choroba przenoszona jest na człowieka wraz ze śliną chorego na wściekliznę zwierzęcia

=>obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3-go miesiąca życia oraz lisy wolno żyjące (art.56 ust.1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt)

szczepionka

Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji jesiennej 2022 roku.

DDP w Nowoberezowie

Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie bardzo ciekawie spędzają czas na wspólnych aktywnościach.

"Chcemy tą drogą oficjalnie podziękować za sprawną akcję Strażaków z: OSP Mochnate, OSP Nowokornino, OSP Orzeszkowo, OSP Czyże, OSP Łosinka, OSP Klejniki, Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Hajnówce oraz Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Czeremsze którzy w dniu 20 lipca 2022r gasili pożar ułożonych w stos bel siana. Składamy serdeczne podziękowania właścicielom okolicznych gospodarstw za udzieloną pomoc i wsparcie.

Podkategorie