Dnia 1 października 2019 r. Wójt Gminy Hajnówka – Lucyna Smoktunowicz otrzymała promesę na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów inwestycyjnych z Funduszu Dróg Samorządowych zostało uzupełnione przez środki pozostające w dyspozycji Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk oraz własny wkład finansowy gminy.

Montaż finansowy dla przebudowy drogi gminnej Borysówka – Olchowa Kładka przedstawia się bardzo korzystnie biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości budżetu gminy – mówi nam Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy Hajnówka – pozyskane dofinansowanie, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji umożliwia konsekwentną realizację polityki inwestycyjnej Gminy Hajnówka.

Budowa drogi została zainicjowana jeszcze w 2018 roku, jednakże władze gminy, mając świadomość kosztów inwestycji zdecydowały się na podzielenie realizacji na dwa etapy. Przypominamy, iż w dniu zakończenia pierwszej części zadania wykonano dwa odcinki drogi o nawierzchni z kruszywa łamanego o łącznej długości 619 m, podbudowę pod nawierzchnię asfaltową na długości 544 m, odmulenie rowów, ponadto wykonano zjazdy indywidualne i przepusty. Pozostały do zamknięcia inwestycji zakres prac planowany jest do zakończenia w bieżącym roku i obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej na długości 77 m, ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie wykonanej w ramach etapu I,  nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 450 m oraz nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach indywidualnych. Realizacja prac postępuje zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W Gminie w której większość miejscowości położone jest peryferyjnie względem dróg wojewódzkich bardzo ważna jest sprawna komunikacja na poziomie lokalnym – kontynuuje nasza rozmówczyni – a my mogliśmy ją zaspokoić.