W wyniku realizacji projektu wykonane zostaną 2 nowe obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

PROW