Hajnówka, dnia 29.11.2019 r.

Or.041.7.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE PARTNERA

DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Dotyczy: Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Typ projektu nr 7, Usługi reintegracji społeczno – zawodowej skierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS, w tym także: 7a) stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno – zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; projekt pt. roboczym „Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka”.

Działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) Gmina Hajnówka informuje, że dnia 29 listopada 2019 r. w trybie otwartego naboru na Partnera, została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1,

15-365 Białystok,

Ponadto informujemy, że w wymaganym terminie ofertę złożył jeden podmiot.

Wobec spełnienia wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych oraz pozytywnej ocenie koncepcji zadań planowanych do realizacji w ramach projektu podjęto decyzję o wyborze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku do wspólnej realizacji ww. projektu.

 

Sprawę prowadzi: Marek Bagrowski (tel. 85 682 25 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)