Została zakończona przebudowa drogi w Olchowej Kładce. Projekt „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr. 108563B Borysówka – Olchowa Kładka” był przygotowany jeszcze w latach poprzednich. Ostatecznie został ukończony w roku 2017. Ze względu na możliwość wsparcia finansowego z Funduszu Leśnego oraz zakres robót, prace były podzielone na dwa etapy.

W sierpniu 2018 r. był przekazany teren placu budowy – stanowiący główną ulicę wsi w Olchowej Kładce. Przeprowadzone było karczowanie i wytyczenie granic przebiegu inwestycji. Dokonano wymiany nawierzchni drogi i wykonano wielowarstwową przebudowę na całym odcinku drogi gminnej Nr 108563B – stanowiącej jednocześnie główną ulicę wsi.

W I etapie wykonano 291 m nawierzchni z kruszywa łamanego, które zastąpiło dotychczasową drogę gruntową (odcinek będący przedłużeniem drogi leśnej) oraz 554 m nawierzchni żwirowej stanowiącej przebudowę pod prace w II etapie. Realizacja pierwszego etapu była możliwa dzięki wsparciu Lasów Państwowych kwotą 350 tys. zł (rok 2018).

 

W październiku 2019 r. Gmina Hajnówka przystąpiła do realizacji II etapu tej inwestycji, który składał się z trzech odcinków.

Na odcinku 544,10 m została położona nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5 m na podbudowie wykonanej w I etapie. Na odcinku drugim o długości 77,73 m ułożono nawierzchnię z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na posypce cementowo – piaskowej (szer. drogi 5 m), natomiast trzeci odcinek o długości 450,5 m to droga wykonana z betonu asfaltowego (szerokość jezdni 5m).

Nie byłaby możliwa realizacja tego przedsięwzięcia, gdyby nie wsparcie Lasów Państwowych. Kwota jaka przypadła na przebudowę II etapu to 560 tys. zł z Funduszu Leśnego.

W związku z tym, iż Gmina nieustannie śledzi programy na dofinansowanie różnych przedsięwzięć na swoim terenie – w roku 2018 został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi z Funduszu Dróg Samorządowych. 1 października 2019r. Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz otrzymała z rąk Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego Promesę na kwotę około 650 tys. zł.

 

Wójt Gminy nie ukrywa, że marzeniem jest przebudowa kolejnych dróg, ale potrzebne jest do tego wsparcie z zewnątrz.